Generalsekreterare

IvarSquare.png
 

Generalsekreteraren svarar för kontinuerlig uppföljning av Teknologkårens ekonomi och ekonomiska förvaltning. Detta innefattar löpande ekonomisk uppföljning och analys, förvaltning av Teknologkårens tillgångar, uppföljning och förhandling av avtal samt frågor som tillhör dessa områden såsom medlemshantering och administration av medlemsavgifter.Generalsekreteraren ansvarar för förhandling av avtal i den utsträckning detta inte kan genomföras av den för uppgiften mest lämpade funktionären. Generalsekreteraren ansvarar också för att stödja Fullmäktigepresidiet samt Valnämnden i deras arbete