Utbildningsansvarig för interna frågor

KatjaSquare.png
 

Utbildningsansvarig för interna frågor är ytterst ansvarig för samordning och ledning av Kårens studentrepresentanter. Utbildningsansvarig för interna frågor ansvarar tillsammans med utbildningsutskottet för Kårens politiska påverkansarbete.

Om man har frågor angående sin utbildning eller problem som rör dina studier så kan man mejla Utbildningsansvarig för interna frågor på ue@tlth.se