Utbildningsansvarig för externa frågor

blue_markHighres.png
 

Utbildningsansvarig för externa frågor är ytterst ansvarig för samordning och ledning av Kårens nationella påverkansarbete. Utbildningsansvarig för externa frågor ansvarar tillsammans med utbildningsutskottet för Kårens politiska påverkansarbete.