Studiesocialt ansvarig

Studiesocialt ansvarig samordnar och leder Kårens påverkansarbete i studiesociala frågor. Denne ansvarar också för att utveckla Kårens verksamhet ur ett studiesocialt perspektiv. Studiesocialt ansvarig är tillika Likabehandlingsombud såväl som Samordnadestuderandeskyddsombud.