Informationsansvarig

ante_square.jpg
 

Teknologkårens utbud av evenemang är enormt. Behovet av att sprida informationen om kårens nyheter ut till medlemmarna är minst lika stort. Som Informationsansvarig är det du som är regisserar, redigerar, layoutar och utformar majoriteten av den information som syns utåt. Informationen ska inte bara se snygg ut utan den ska vara lättillgänglig och relevant. Som Informationsansvarig ansvarar du för att de kriterierna uppfylls. Ett sinne för estetik eller grafisk design samt förmågan att kunna hantera bildredigeringsprogram är bara halva ekvationen för att lyckas som Informationsansvarig. Du måste dessutom vara en god ledare samt kreativ och fantasifull i hur, när, vad och varför information ska spridas utåt.