Aktivitetssamordnare

 

Vill du sitta bakom ratten i maskinen som utvecklar Teknologkårens studiesociala evenemang? Sök posten som Aktivitetssamordnare om du vill berika dagen för både dig själv samt alla andra teknologer på Campus. Som Aktivitetssamordnare ser du till att kårens lokaler utnyttjas till fullo för att öka glädjen bland medlemmarna. Nyårsbalen, puben Puben samt Corneliusbalen är bara ett axplock av evenemang som Aktivitetssamordnaren ansvarar för. Därutöver är det Aktivitetssamordnaren som ansvarar för alla Fria Föreningar som är kopplade till kåren. Gillar du att ha ansvar och förvalta engagemanget som alla medlemmar besitter - då är posten som Aktivitetssamordnaren något för dig! Aktivitetssamordnare är inte ansvarig för att arrangera arrangemang utan är endast ansvarig för samordning och utveckling av verksamheten. Aktivitetssamordnare är tillika ordförande för Aktivitetsutskottet. Aktivitetssamordare ansvarar tillsammans med Näringslivsansvarig för Teknologkårens alumniverksamhet.  Därutöver är Aktivitetssamordnaren kontaktperson med tillståndsenheten samt polismyndigheten i Teknologkårens alkoholrelaterade frågor.