Pedell

SaraSquare.png
 

Pedellen ansvarar för Teknologkårens lokalförsörjning. Dels genom förvaltning av Kårhuset och Lophtet, och dels genom kontakt med fakulteten. Pedellen ansvarar för drift och utveckling av intern och extern uthyrningsverksamhet i Kårhuset och på Lophtet samt Teknologkårens teknik.