Kanslist

Kanslisterna gör sitt yttersta för att du som medlem ska få den hjälpen du behöver och för att svara på de frågor som kan uppstå under din studietid och i ditt engagemang under din tid på LTH. De hjälper till med medlemshanteringsregistret, medlemskorten/Mecenatkorten, biljettförsäljning, Rullenyckelhantering samt bokningar och uthyrningar av Lophtet och Cornelis.