Huvudansvarig för utbildningsfrågor

HenrikSquare.png
 

Huvudansvarig för utbildningsfrågor är ansvarig för att leda och samordna utbildningsutskottets dagliga verksamhet.