Kårordförande

MalinSquare.png
 

Kårordförande är Teknologkårens främsta företrädare och talesperson och håller kontinuerlig kontakt med andra studentkårer, nationer och samarbetsorgan. Kårordförande har arbetsgivaransvar för Teknologkårens tjänstemän och arvoderade funktionärer. Kårordförande är även ansvarig utgivare för Kårnytt.