KFS Studentbokhandel ägs till 100 % av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola LTH, och finns fysiskt på Studiecentrum John Ericssons väg 4 mittemot Kårhuset.

KFS i Lund AB startades 1972 som ”Kompendieförmedlingen Sigma” (KFS), som en integrerad del av Teknologsammanslutningen vid LTH (numera Teknologkåren). I början var verksamheten inriktad på att framställa kompendier i eget tryckeri.

Sedan 2009 är KFS en renodlad bokhandel med förlagsverksamhet.

I KFS Studentbokhandel finner du kurslitteratur, kompendier och annat studiematerial. KFS erbjuder även ett brett sortiment av kontorsmaterial Vårt sortiment är primärt inriktat mot LTHs studenter men vi har även viss litteratur till andra studenter vid Lunds Universitet.

Målsättningen för KFS är att det ska finnas litteratur för samtliga studenter på LTH till förmånliga priser.

KFS studentbokhandel har anpassade öppettider när studenterna bedriver ordinarie studier vid LTH så som läsveckor och tentaveckor.

KFS vill göra det enkelt och säkert för studenterna att införskaffa sitt studiematerial under parollen ”one shop, one stop”.

Kurslitteratur

KFS Studentbokhandel tillhandahåller kurslitteratur, svenska och utländska förlagsböcker, kompendier och annat studiematerial.

KFS har sedan många år ett sammarbete mellan lärare vid närliggande institutioner vilket gör det enkelt att anpassa kurslitteratur t.ex. i form av bokpaket.

Kompendier

Genom KFSs integrerade förlag hanterar vi kontakter och royaltyavtal med författare och institutioner vid Lunds Universitet.

Kontorsmaterial

KFS erbjuder ett brett sortiment av kontorsmaterial. Vid förfrågan tar vi gärna hem produkter om så är möjligt.

Profilprodukter

I samarbete med Lunds Universitets tillhandahåller KFS vissa av LUs profilprodukter främst T-shirt och tröjor

Hemsida

www.kfsab.se

 

Ingrid Lamberg
VD KFS i Lund AB

f e m v a k d Dokt n w i