På den här sidan kan du se vilka poster som just nu är lediga. Postbeskrivningar till samtliga poster hittar du här.

Är du sugen på att engagera dig, men vet inte var du vill göra? Eller har du frågor om valprocessen? Kontakta ko@tlth.se så ska vi hjälpa dig att få svar!


Bild. Översikt när de olika posterna väljs under året (avvikelser kan förekomma).


Förtroendevalda poster

Titel

Antal

Utskott

Sista ansökningsdag

Mandatperiod

Ansök

Projektledare ARKAD**1ARKAD2018-10-072019

Ansök här 

Informationsansvarig**1
Informationsutskottet2018-10-07
2019
Ansök här
Aktivitetssamordnare**1
Aktivitetsutskottet2018-10-07
2019
Ansök här
Nollegeneral1
Nollningsutskottet2018-10-07
2019
Ansök här
Nolleamiral1
Nollningsutskottet2018-10-07
2019
Ansök här
Fullmäktiges Talman1
Fullmäktige2018-10-07
2019
Ansök här
Fullmäktiges Sekreterare1
Fullmäktige
2018-10-07
2019
Ansök här
Valberedningens ordförande
1
Valberedningen2018-10-07
2019
Ansök här
Ledamot i Valberedningen
4Valberedningen
2018-10-07
2019
Ansök här
Valnämndens ordförande
1
Valnämnden2018-10-07
2019
Ansök här
Ledamot i Valnämnden

Valnämnden2018-10-07
2019
Ansök här
Studeranderepresentant inom rekryteringsnämnden vid LTH
2 ordinarie, 2 suppleanter

2018-10-07
2019
Ansök här
Studeranderepresentant inom karriärnämnden vid LTH
2 ordinarie, 2 suppleanter

2018-10-07
2019
Ansök här
Ledamot i Kårstyrelsen2Styrelsen2018-09-30HT18-VT19
Ansök här
Chefredaktör Pålsjö Ängsblad1Pålsjö Ängsblad2018-09-30
HT18-VT19
Ansök här
Sakrevisor2
2018-09-30
HT18-VT19
Ansök här
Studeranderepresentant inom ledningsgruppen för grundutbildning vid LTH
1 ordinarie, 1 suppleant
2018-09-30
HT18-VT19
Ansök här
Studeranderepresentant inom ledningsgruppen för JäLM vid LTH (Jämlikhet, Likabehandling & Mångfald)
1 suppleanter
2018-09-30
HT18-VT19
Ansök här
Studeranderepresentant inom husnämnden vid LTH
2 suppleanter
2018-09-30
HT18-VT19
Ansök här
Studeranderepresentant inom biblioteksnämnden vid LTH
2 suppleanter
2018-09-30
HT18-VT19
Ansök här

**Arvoderad hela mandatperioden motsvarande CSN

* Posten är arvoderad


Utskottsfunktionär 

Ansökan kan ske löpande under mandatperioden så länge det finns lediga poster.

Titel

Antal

Utskott

Mandatperiod

Ansök

Proud Tech Direktør1Proud Tech2018

Ansök här

Filmare3Informationsutskottet
2018/2019Ansök här
Projektledare för intranet1Informationsutskottet
2018Ansök här
Projektledare för hemsidan1Informationsutskottet
2018Ansök här
Proud Techare

Proud Tech
2018
Ansök här
Sångarstridsøverste
Aktivitetsutskottet
2018

Ansök här

Pubadept
Aktivitetsutskottet2018

Ansök här

Pubmästare1Aktivitetsutskottet2018Ansök här
Balmästare för Nyårsbalen1Aktivitetsutskottet
2018
Ansök här
Baladept för Nyårsbalen

Aktivitetsutskottet
2018
Ansök här
Jobbare för Puben Puben
Aktivitetsutskottet2018

Ansök här

Projektgrupp Las Gegas
Aktivitetsutskottet
2018/2019Ansök här
Fotograf
Informationsutskottet2018/2019Ansök här
Ledamot i Medaljkommitten

Tackmästeriutskottet2018/2019
Ansök här
Ledamot i Tackmästeriutskottet

Tackmästeriutskottet
2018/2019
Ansök här

* Posten är arvoderad

f e m v a k d Dokt n w i