På den här sidan kan du se vilka poster som just nu är lediga. Postbeskrivningar till samtliga poster hittar du här.

Är du sugen på att engagera dig, men vet inte var du vill göra? Eller har du frågor om valprocessen? Kontakta ko@tlth.se så ska vi hjälpa dig att få svar!


Bild. Översikt när de olika posterna väljs under året (avvikelser kan förekomma).


Förtroendevalda poster

Titel

Antal

Utskott

Sista ansökningsdag

Mandatperiod

Ansök

Ledamot i Kårstyrelsen4Styrelsen2018-09-30HT18-VT19
Ansök här
Chefredaktör Pålsjö Ängsblad1Pålsjö Ängsblad2018-09-30
HT18-VT19
Ansök här
Sakrevisor2
2018-09-30
HT18-VT19
Ansök här
Studeranderepresentant inom ledningsgruppen för grundutbildning vid LTH
1 ordinarie, 1 suppleant
2018-09-30
HT18-VT19
Ansök här
Studeranderepresentant inom ledningsgruppen för JäLM vid LTH (Jämlikhet, Likabehandling & Mångfald)
2 suppleanter
2018-09-30
HT18-VT19
Ansök här
Studeranderepresentant inom husnämnden vid LTH
2 suppleanter
2018-09-30
HT18-VT19
Ansök här
Studeranderepresentant inom biblioteksnämnden vid LTH
1 ordinarie, 2 suppleanter
2018-09-30
HT18-VT19
Ansök här
Fullmäktiges sekreterare1Fullmäktige2018-09-30HT18Ansök här
Valberedningens ordförande1Valberedningen2018-09-30
HT18
Ansök här
Ledamot i Valberedningen3Valberedningen2018-09-30
HT18
Ansök här
Valnämndens ordförande1Valnämnden2018-09-30
HT18
Ansök här
Ledamot i Valnämnden
Valnämnden2018-09-30
HT18
Ansök här

*Arvoderad hela mandatperioden motsvarande CSN

** Arvoderad ett halvår


Utskottsfunktionär 

Titel

Antal

Utskott

Mandatperiod

Ansök

Proud Tech Direktør1Proud Tech2018

Ansök här

Filmare3Informationsutskottet
2018Ansök här
Projektledare för intranet1Informationsutskottet
2018Ansök här
Projektledare för hemsidan1Informationsutskottet
2018Ansök här
Proud Techare

Proud Tech
2018
Ansök här
Sångarstridsøverste
Aktivitetsutskottet
2018

Ansök här

Pubadept
Aktivitetsutskottet2018

Ansök här

Pubmästare1Aktivitetsutskottet2018Ansök här
Dansmästare1Danskurserna
2018Ansök här
DansadeptDanskurserna
2018Ansök här
Balmästare för Nyårsbalen1Aktivitetsutskottet
2018
Ansök här
Baladept för Nyårsbalen

Aktivitetsutskottet
2018
Ansök här
Jobbare för Puben Puben
Aktivitetsutskottet2018

Ansök här

* Posten är arvoderad

f e m v a k d Dokt n w i