Nomineringsperiod till HöstFM

Härmed utlyses posterna som ska väljas på Valfullmäktige den 7 november 2019. De poster som ska väljas är heltidare, studeranderepresentanter med mera.

Information om posterna som ska väljas samt länk till ansökningsformuläret finner du på tlth.se/lediga. Sista ansökningsdag är 18 oktober.

Har du frågor om valet eller om posterna så får du gärna kontakta någon av heltidarna, se tlth.se/heltidare för kontaktuppgifter, eller Valberedningsordförande på valberedning@tlth.se.


Positioner att söka:

Projektledare ARKAD
Informationsansvarig
Aktivitetssamordnare
Nollegeneral
Nolleamiral
Talman
Fullmäktiges sekreterare
Valberedningens ordförande
Ledamot i Valberedningen (4)
Valnämndens ordförande
Ledamot i LTHs rekryteringsnämnd (2o, 2s)
Ledamot i LTHs karriärnämnd (2o, 2s)
Ledamot i Valnämnden