Utbildningsutskottet informerar

Information om Meritpoängen

Den 22 augusti fattade Ledningsgruppen för grundutbildning (LGGU) ett beslut om urvalsprocessen vid utbytesstudier. Beslutet innebär att tilläggsmeriterna tas bort från och med nästa höst, d.v.s. för de som ansöker om utbytesstudier hösten 2020. Tilläggsmeriterna och deras vara eller icke vara har varit aktuellt redan under förra verksamhetsåret, och till viss del även innan det. Teknologkåren har motsatt sig borttagandet från första början, men vi lyckades inte övertyga de andra ledamöterna och de röstade för att tilläggsmeriterna skulle tas bort. I LGGU sitter prorektor, vicerektor för internationella frågor, 5 områdesansvariga som representerar programledningarna och en representant från LTHs kansli, samt 3 studentrepresentanter. Studentrepresentanterna från Teknologkåren reserverade sig mot beslutet.


Om det finns synpunkter på detta kan dessa lämnas via tlth.se/klaga. Om det finns allmänna frågor kring detta går det bra att kontakta ui@tlth.se.