samarbetsföreningar

Utöver sektioner och utskott har Teknologkåren en samling samarbetsföreningar. Dessa organisationer som sköter sin egen verksamhet utanför Kåren, men som har blivit erkända av Kåren, och anses arbeta mot samma mål. Nämligen att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter för medlemmar vid Teknologkåren.