Mycket av Teknologkårens verksamhet genomförs av våra egna utskott och projekt. Tack vare dem kan vi erbjuda ett stort utbud av aktiviteter till alla våra medlemmar.

Fritidsverksamhet

Aktivitetsutskottet

Nollning

Husutskottet

Näringslivsverksamhet

Internationellverksamhet