Sektioner

Teknologkåren är uppdelad i elva sektioner; fristående föreningar som är nära knutna till Teknologkåren. Sektionerna omfattar ett eller flera utbildningsprogram och har hand om frågor som är specifika för de egna programmen. De bedriver i stort sett samma sorts verksamhet som Teknologkåren, men i de flesta fall i något mindre skala och med en mer specifik målgrupp.

Sektionerna räknas för det mesta upp i kronologisk ordning i förhållande till när de grundades. Nedan finns länkar till deras respektive hemsidor, där du kan läsa mer om dem.