Här kan du se hur många nominerade kandidater det finns och hur många av dessa som har accepterat sin nominering till förtroendeposterna som väljs på Höst Fullmäktigemötet.

Statistiken uppdaterades senast 2017-11-08 

PostNomineradeAccepterat sin nominering
Informationsansvarig70
Projektledare för ARKAD70
Aktivitetssamordnare 52
Nollegeneral72
Fullmäktiges Talman22
Fullmäktiges Sekreterare10
Valberedningens Ordförande20
Valberedningensledamot00
Valnämndens Ordförande00
Ledamot i Valnämnden00
Ledamot i LTHs Rekryteringsnämnd00
Ledamot i Karriärsnämnden
20
Deligationsledare till SFSFUM11
Vice Deligationsledare till SFSFUM00
Deligationen till SFSFUM22
f e m v a k d Dokt n w i