Som ny student är det väldigt mycket information som man plötsligt förväntas förstå sig på. Något som inte alltid är helt lätt... För att hjälpa dig lite på vägen har vi tagit fram en liten mind map över de kort och appar du kommer komma i kontakt med som student i Lund. Är det några oklarheter är det bara att kontakta expen@tlth.se.