Ansökningsperioden för att bli värd på ARKAD 2017 har äntligen öppnat och vi vill att just DU ska söka. Våra värdars insatser kommer att belönas på många sätt, förutom de ovärderliga kontakter du skaffar får du även komma på Lunds största Gasque med över 700 gäster.

Sök på https://arkadrecruitment.herokuapp.com/