Utlysning!

Brinner du för jämställdhetsfrågor eller gillar du styrelsearbete? LUS har flera uppdrag som går att söka och tillsätts genom fyllnadsval. Här ser du vilka poster som är vakanta. För att söka ett uppdrag skickar du en kandidatur på cirka 250 ord som beskriver dig och varför du söker posten till ordf@lus.lu.se.

För att kandidera som LUS representant i Lunds universitets styrelse tar vi emot kandidaturer till och med den 8 oktober kl. 23.59. LUS ting kommer att välja en representant till universitetsstyrelsen den 16 oktober.