Fullmäktige är kårens högst beslutande organ och dess ledamöter väljs direkt av medlemmarna för att representera kårens medlemmar i de beslut de tar. Alla som är medlemmar i kåren har rätt att rösta, och detta görs på fmval.tlth.se!


De sektioner som har störst andel röstande samt högst antal röstande i valet kommer att få välja bild på mecenatkorten för HT 2018 respektive VT 2019, och det kommer även att lottas ut power banks bland alla som röstar, så se till att göra det!


Sista dagen att rösta är 30 november.