Igår tillkännagav Valberedningen sina förslag för förtroendeposter 2018.


Valberedningen beslutade

att    nominera Jakob Nilsson till Nollegeneral

att    nominera Lars Gustafsson till Fullmäktiges talman

att    nominera Hanna Järpedal till Delegationsordförande för SFSFUM

att    nominera Tim Djärf till Delegation till SFSFUM

att    nominera Marcus Bäcklund till Delegation till SFSFUM

att    vakantsätta posten som Aktivitetssamordnare för att valberedningen tycker att alla kandidater är lämpliga och överlåter valet till Fullmäktige


Motkandidatur mot valberedningens förslag måste anmälas senast på onsdag, den 22:a november 23:59. Detta gör du till valberedning@box.tlth.se.