Här kan du hitta kandidaterna inför ValFM som sker på söndag den 25 kl 10:15 i Aulan, Kårhuset.