ARKAD

 

ARKAD

ARKAD är södra Sveriges största arbetsmarknadsmässa som anordnas av Teknologkåren varje år. Under två dagar i november besöker ungefär 200 företag och organisationer LTH för att få träffa alla intressanta studenter som utbildar sig här. Mässan är ett utmärkt tillfälle att knyta värdefulla kontakter i arbetslivet, diskutera intressanta examensarbete/sommarjobb/traineetjänster, samt få en glimt av vad framtiden som ingenjör/arkitekt/industridesigner har att erbjuda. I anslutning till mässan arrangeras det ett flertal spännande event, så som föreläsningar med inbjudna talare och besök på företag.

Funktionärsposter under ARKAD

Projektgruppen

Projektgruppen leds av Projektledaren för ARKAD och tillsammans är de huvudansvarig för att ARKAD behåller sin höga kvalitet och erbjuder både studenter och företag en bra upplevelse. Alla medlemmar i gruppen har olika ansvarsområden, från IT-ansvar, rekryteringsansvar till logistikansvar. 

Huvudansvarig för mässa och logistik (Projektgruppen)

Som Huvudansvarig för Mässa och Logistik leder och strukturerar du arbetet i mäss- och logistikgruppen. Du ansvarar för mycket av det praktiska kring mässan, såsom administration av logistik och transporter, förvaring m.m. Du har även det övergripande ansvaret för gruppens budget. Som huvudansvarig ingår du även i ledningsgruppen tillsammans med projektledaren och de andra huvudansvariga.

Husansvarig (Projektgruppen)

Som Husansvarig är du ansvarig för de hus mässan äger rum i; Annexet och Studiecentrum. Dina ansvarsområden inkluderar all planering i förhållande till mässlokalerna, exempelvis utplacering av företag, användning av lokalerna m.m. Du är även ansvarig för säkerheten i lokalerna och leder de områdeskoordinatorer som jobbar i husen.

Serviceansvarig (Projektgruppen)

Som Serviceansvarig har du hand om de båda luncherna som serveras under mässan. Du ansvarar även för loungerna där fika serveras till företagsrepresentanter och till de som jobbar under mässdagarna. I arbetsuppgifterna ingår inköp och planering samt även ett övergripande ansvar för att söka sponsring. Du är också ansvarig för att fixa sponsorer till diverse event under året inför mässan, samt till andra delar av mässan. Du kommer att samarbeta med alla olika utskott i projektgruppen för att ta fram sponsorer som passar till mässans alla delar.

Företagsansvarig (Projektgruppen)

Som Företagsansvarig är du ansvarig för införsäljningen av mässan till företag. Du är också ansvarig för att hantera anmälningarna från företag samt för att sköta den löpande kontakten mot företag innan mässan. Du ansvarar även för kontaktsamtalen som företagen erbjuder studenterna under ARKAD.

Huvudansvarig för PR (Projektgruppen)

Som Huvudansvarig för PR leder du arbetet i PR-gruppen, med särskilt ansvar för marknadsföringsstrategier, marknadsföringsevent samt gruppens budget. Du är också ansvarig för alla profilprodukter i samband med mässan. Som huvudansvarig ingår du även i ledningsgruppen tillsammans med projektledaren och de andra huvudansvariga.

ART Director Tryck (Projektgruppen)

Som Art Director Tryck har du ansvar för allt tryckt material i form av skyltar, affischer, broschyrer etc samt tillsammans med art director web ansvar för ARKADs grafiska profil. Du ansvarar även för designen av tryck till alla profilprodukter samt till kläderna för de som arbetar under mässan. Du har ett nära samarbete med art director web. Kunskaper i InDesign är önskvärda.

ART Director Webb (Projektgruppen)

Som Art Director Web ansvarar du för utformning av ARKAD-katalogen där information om alla utställande företag samlas. Du ansvarar även för all digital grafisk formgivning. Du har ett nära samarbete med art director tryck och ansvarar tillsammans med denna för ARKADs grafiska profil. Med posten art director web följer en utmaning som ställer krav på din kreativa, innovativa och företagsamma förmåga. Kunskaper i InDesign är önskvärda.

Informationsansvarig (Projektgruppen)

Som Informationsansvarig ansvarar du för allt textmaterial som produceras och att det är rätt information som når både studenterna och utställarna. Detta innefattar bland annat texter på hemsidan samt texter på tryckt material. Du är också ansvarig för sociala medier och för presskontakter inför mässan. Ditt arbete kräver att aktuell information publiceras både före och under mässan så att alla är uppdaterade om ARKAD.

IT-ansvarig (Projektgruppen)

Som IT-ansvarig har du ansvar för ARKADs samtliga digitala kommunikationssystem. Dessa består från tidigare år av en hemsida, CRM-system och mobila appar. Hemsidan presenterar information om mässan till både företag och studenter. Det är bra om du har ett intresse för webbutveckling och projektledning. Ansvaret för utvecklingen ligger helt i dina händer och du utformar hemsidan efter den grafiska profil som ni gemensamt utformar i PR-gruppen. Du kan bygga på nuvarande hemsida och göra den bättre eller bygga om den helt från grunden. Kunskaper som är meriterande är HTML, CSS, Javascript, jQuery, PHP och databashantering.

Huvudansvarig för event och gasque (Projektgruppen)

Som Huvudansvarig för Event och Gasque leder och strukturerar du arbetet i event- & gasquegruppen. Du är ansvarig för att koordinera arbetet med eventen innan mässan, gasquen samt rekryteringen av koordinatorer och värdar. Som Huvudansvarig för Event och Gasque har du även hand om ARKAD Awards och har det övergripande ansvaret för gruppens budget. Som huvudansvarig ingår du också i ledningsgruppen tillsammans med projektledaren och de andra två huvudansvariga.

Eventansvarig (Projektgruppen)

Som Eventansvarig har du hand om alla event i samband med ARKAD. Målsättningen du kommer jobba efter är att erbjuda intressanta workshops, föreläsningar och andra typer av event för studenterna att delta i. Uppdraget innebär stor frihet vid utformningen av alla event. Du kommer att dela arbetet tillsammans med den andra eventansvariga för att se till att alla event blir så bra som möjligt.

Gasqueansvarig (Projektgruppen)

Som Gasqueansvarig har du det fulla ansvaret för ARKAD-gasquen, som är Lunds största sittning efter mässans första dag med cirka 700 sittande. Du ansvarar för planering och upplägg av hela kvällen, från fördrink till eftersläpp samt för gasquens budget.

Rekryteringsansvarig (Projektgruppen)

Som Rekryteringsansvarig ansvarar du för planering och genomförande av rekrytering av koordinatorer och värdar till mässan. Totalt arbetar cirka 300 värdar och koordinatorer med ARKAD – ditt jobb är att se till så att de kommer med i projektet. Du ansvarar även för event kopplade till rekryteringen så som marknadsföringsevent och kickoffer.

Koordinator

Som koordinator ansvarar du för en specifik del av mässan. Dina uppgifter som koordinator varierar beroende på vilken post du söker, men i grund och botten handlar det om att planera och koordinera den del av mässan du är ansvarig för. Du kommer också få ett antal värdar till hjälp som du själv ansvarar för och delar ut arbetsuppgifter till. Arbetet kommer ge dig personlig utveckling då du får träna upp din ledarskapsförmåga och samtidigt har väldigt kul.