Athena

Athena

Brinner du för jämställdhet och näringsliv? Vill du skapa evenemang som boostar studenter till att tro mer på sig själva, samtidigt som du får en meriterande erfarenhet? Då är Athena utskottet för dig! 

Athena är Teknologkårens kvinnliga nätverk som arbetar för en mer jämställd ingenjörs bransch. Visionen är att vara en plattform för studenter att få inspiration och guidning ut i näringslivet. Bland annat anordnar Athena inspirationsföreläsningar, studiebesök till företag, och ett mentorskapsprogram. Oavsett kön är alla välkomna på Athenas evenemang och att vara en del av Athena. 

Funktionärsposter under Athena

Projektledare för Athena

Som Projektledare är det du som har huvudansvar för att leda projektgruppen och dess medlemmar. Tillsammans ser ni till att det med jämna mellanrum anordnas evenemang av Athena för studenter på LTH. I den här rollen har du möjlighet att utveckla dina färdigheter inom ledarskap, organisation och få ett värdefullt nätverk av kontakter!

Projektgruppen för Athena

I projektgruppen för Athena finns det olika positioner med olika ansvarsområden. Alla hjälps dock åt både under planeringen och utförandet av Athenas olika aktiviteter. Det är en väldigt meriterande erfarenhet att ha varit en del av Athenas projektgrupp. Så missa inte den här chansen! De olika positionerna som finns är: 

Företagsansvarig: Ansvarar för evenemang tillsammans med företag. 

Mentorskapsansvarig: Ansvarar för Athenas mentorskapsprogram. 

PR & Design- ansvarig: Ansvarar för att planera och skapa marknadsföringsmaterial för Athena. 

Web-ansvarig: Ansvarar för att designa Athenas hemsida. Obs! Inga kunskaper i programmering behövs, det finns enkla program för att bygga hemsidor.

Eventansvarig: Ansvarar för evenemang som anordnas fristående från företag.