Nollningsutskottet - Vinternollning

Vinternollning

Vinternollningen sker som sagt på vintern och till för de internationella studenter som kommer till Sverige. Den är mindre än Höstnollningen med minst lika kul!

Huvudansvarig för den internationella nollningen

Som HIntInt är du huvudansvarig för att arrangera ett varmt välkomnande för de internationella studenter som kommer till Lund i början av vårterminen. Du ansvarar för budget samt kommunikation med den internationella avdelningen. Under dig har du ett utskott bestående av tre andra projektgruppsmedlemmar samt en mängd faddrar och vid behov andra funktionärer.

Aktivitetsansvarig för den internationella nollningen

Vad vore en nollning utan aktiviteter? Som aktivitetsansvarig för den internationella nollningen planerar du diverse aktiviteter för de nyanlända internationella studenterna såsom rundvandringar, lära-känna event och fester. Du är även en del av projektgruppen med gemensamt ansvar för att arrangera den internationella nollningen.

Informationsansvarig för den internationella nollningen

Information är vad de nyanlända internationella studenterna behöver mest. Som informationsansvarig för den internationella nollningen ansvarar du för att informera de nya studenterna om allt de behöver veta, samt för att marknadsföra events och poster i den internationella nollningen till både nya och nuvarande studenter. Du är även en del av projektgruppen med gemensamt ansvar för att arrangera den internationella nollningen.

Internationell fadderkoordinator

Likt höstens nollning så är faddrarna kärnan i den internationella nollningen. Som fadderkoordinator ansvarar du för att rekrytera och (i samarbete med Studiesocialt ansvarig) utbilda faddrar från alla sektioner samt för att organisera faddergrupper. Du kommer vara kontaktpersonen för alla faddrar under den internationella nollningen. Du är även en del av projektgruppen med gemensamt ansvar för att arrangera den internationella nollningen.