Husutskottet

HUT ansvarar för Teknologkårens lokaler, fordon, datorer samt ljud-, ljus- och musikanläggningar. HUT svarar för att Teknologkårens intressen bevakas beträffande renovering och underhåll av lokaler, inventarier, inredning och utrustning i Kårhuset. HUT svarar vidare för renovering och underhåll av Lophtet. HUT svarar för att hela Lophtet och tillhörande tomt städas mycket noga åtminstone en gång om året.

Funktionärsposter inom Husutskottet

HUT:are

Som Hut:are har du ansvar för att ta hand och fixa alla Kårens prylar. Du ansvarar även för all teknik och allt ljus. 

Datoransvarig

Datoransvarig svarar för att Teknologkårens datorer, servrar, datorkonton, maillistor och mailalias fungerar på ett tillfredsställande sätt. Datoransvarig svarar för att Teknologkårens datorer och servrar regelbundet säkerhetskopieras och svarar för att säkerställa rutiner för att arkivera relevant digitalt material. Datoransvarig svarar för att relevanta uppdateringar och inköp av datorer och datorutrustning görs.

Inköpsansvarig

Inköpsansvarig skall tillsammans med Pedellen ansvara för Husutskottets inköp av förbrukningsvaror och inventarier samt bidra med långsiktighet och kontinuitet vid större lokalrelaterade investeringar och upprustningar.

Teknikchef

Teknikchef skall bistå Pedellen med expertis inom Teknologkårens ljud- och ljusteknik samt bidra med långsiktighet och kontinuitet vid teknikinvesteringar. Teknikchefen ansvarar i samråd med Pedellen för vård och underhåll av Teknologkårens ljud- och ljusteknik.

Kårhusgeneral

info saknas

Rullechef

info saknas