IAESTE

IAESTE förmedlar internships i över 80 länder – i första hand för teknologer, naturvetare och arkitekter. Vi har även en del andra platser inom exempelvis ekonomi.

Platserna varierar i längd – de kan vara allt från 2 till 18 månader långa, men de flesta är 3-6 månader. Det finns platser som passar högskolestudenter oavsett årskurs. I vissa fall går det även att kombinera internships med examensjobb.