Nollningsutskottet - Höstnollning

De första fem veckorna på höstterminen som alla nya studenter får uppleva på Teknologkåren är Nollningen. Nollningen finns till för att välkomna alla nyantagna studenterna till ett nytt kapitel här Lund och framförallt på Teknologkåren och dess Sektioner. Kårens Nollningsutskott samt Sektionerna anordnar under denna period flera aktiviteter och evenemang så att Du som nolla ska få en god chans till att knyta nya kontakter utanför föreläsningssalarna.


Under ledning av Nollegeneralen samt Nolleamiralen jobbar Øverstarna i Nollningsutskottet intensivt under året med olika ansvarsområden för att år efter år försöka skapa den bästa nollningen någonsin på Teknologkåren. Nollningsutskottet anordnar under nollningen flera event, bland dessa finns till exempel den traditionsenliga Regattan samt den väldigt uppskattade Nollelördagen.