Vad gör vi? 

Teknologkårens verksamhet är uppdelad i tre ben - Utbildning, Näringsliv och Fritid. Nedan finns en kort sammanfattning av vårt arbete inom dessa områden: