Teknologkårens heltidare driver verksamheten och kan hjälpa er med väldigt mycket. Nedan finner ni vilka heltidarna är samt deras kontaktuppgifter. Våra telefontider är vardagar 09-17.

Thumb mariag color Maria Gunnarsson Kårordförande Maria leder Kårens arbete och håller kontakt med andra organisationer. 070-418 79 21
Thumb mariae color Maria Ekerup Generalsekreterare Maria sköter Kårens ekonomi och medlemshantering. 070-418 79 22
Thumb marcus Marcus Bäcklund Huvudansvarig för utbildningsfrågor Marcus leder Utbildningsutskottet och samordnar Kårens utvecklingsfrågor. 070-418 79 23
Thumb carl color Carl Sverdrup Studiesocialt ansvarig Carl sysslar med utbildningspolitiska frågor samt att förbättra den studiesociala miljön. 070-418 79 25
Thumb desiree color Desirée Ohlsson Utbildningsansvarig för externa frågor Desirée arbetar med utbildningspolitiska samt universitetsgemensamma frågor. 070-418 79 31
Thumb philip color Philip Johansson Utbildningsansvarig för interna frågor Philip arbetar med utbildningspolitiska samt fakultetsfrågor. 070-418 79 24
Thumb img 1494square Christian Håkansson Projektledare ARKAD Christian är projektledare för Kårens arbetsmarknadsdagar ARKAD. 070-418 79 27
Thumb simon color Simon Ersbo Näringslivsansvarig Simon förbereder teknologer för arbetslivet genom att anordna olika företagsevent under året. 070-418 79 26
Thumb cas 2248 2square Gunnar Granlund Aktivitetssamordnare Gunnar ansvarar för Kårens fritidsverksamhet och hjälper studenter som vill starta eller driva egna projekt. 070-418 79 30
Thumb cas 2239 2square Christina Zhou Informationsansvarig Christina arbetar med informationsspridning och marknadsföring. 070-418 79 28
Thumb ludde color Ludvig Eriksson Pedell Ludvig ansvarar för skötsel och uthyrning av våra lokaler samt teknik och inventarier. 070-418 79 29
Thumb cas 2223 2squre Jakob Nilsson Nollegeneral Jakob leder Nollningen, Kårens introduktion av nya studenter. 070-418 79 32
f e m v a k d Dokt n w i