Namn (valfritt)
Namn (valfritt)

Vill du ha med något i kårnytt? Om du är ett utskott/projekt under teknologkåren, sektionen eller en sammarbetsförening kan du skicka in en notis till kårnytt via knappen nedan. Är du ett företag eller annan organisation ber vi dig kontakta vår näringslivsansvarig på naringsliv@tlth.se

Kårnyttarkiv