Ansökan om access

Om du vill få access till Kårhusets bastu eller andra lokaler (exempelvis möteslokaler) behöver du ansöka om det i formuläret nedan. För att få access till Kårhusets bastun behöver du vara medlem i Teknologkåren och för att få access till Kårhusets andra lokaler krävs det att du har ett uppdrag på Teknologkåren eller hos sektionerna som kräver det.

Namn/Name *
Namn/Name
YYMMDD-XXXX, example: 910101-5291
Example: teor-che / dat09iqu
The code for your card. Example: 4245
Example: 123456789
Do you have a new card
Om du har haft access tidigare men bytt kort /If you have had access before and changed card
Exempelvis "Jag behöver kunna komma in i Corneliskorridoren för att komma åt vårt skåp", "Jag är phös/X-sektionsordförande/utbildningsutskottsfunktionär/etc. och skulle vilja ha tillgång till A, B och C i Kårhuset för att kunna göra D, E och F", etc.
Regler/Rules *
Hantering av personuppgifter/Handling of personal information *