Styrdokument

Teknologkårens arbete regleras genom ett antal styrdokument som antingen Fullmäktige eller Kårstyrelsen beslutar om.

Åsiktsprogram

Kåren har två dokument som stipulerar vad vi tycker i olika frågor. De är Studiesociala- och Utbildningspolitiska Programmet (SOUP) och Forsknings- och Forskarutbildningspolitiska Programmet (FFUP). De ska följas av våra externa representanter så att kårens röst blir enad och tydlig. De ska också skapa en debatt kring utbildningens form och innehåll med målet att uppnå en högre kvalitet.

Årsspecifika styrdokument